Клуб по конен спорт Тарсас Печат

Клуб по конен спорт „Тарсас”се намира на 30 км. от София по автомагистрала Е-79 за Благоевград и Кулата.Базата е разположена в китното селце Боснек,в полите на Витоша. При организирането на преходи и маршрути за езда имаме възможността да се възползваме от природното богатсво наречено ВИТОША.

konete didi

 

В конната  база се отглеждат 25 коня.Конете ,които отглеждаме  се използват за свободна и любителска езда,за развъдна  и за състезателна дейност.
Базата се състои от фермата,където се отглеждат конете и от механа,за отдих и престой на придружаващите ездачите.Древното име на клуба –Тарсас, има своята история водеща началото си от богатата ни история.В село Боснек е открит древен олтар на Тарсас ,който е първият жрец на Дионис. Конната база  е построена  върху основи на древна тракийска конюшна. Още Херодот пръв споменава за древните траки,които са били изключително добри коневъди и са обитавали изворите на реката Стримон/т.е.Струма./Изворите на Струма са именно от южната страна на Витоша и реката води началото от върха високо над с.Чуйпетлово и с.Боснек.Така ,че ние безропотно следваме стъпките на нашите предшественици  и прадеди по тези земи.